374

20 złotych 1978 Maria Konopnicka PCGS MS66

PCGS MS66
add Your note 
Lot description
Grade: PCGS MS66
Estimations: 24 - 36 EUR | 100 - 150 PLN

20 złotych 1978 Maria Konopnicka PCGS MS66

Auction
Aukcja 1
gavel
Date
20 October 2018
date_range
Start price
10 EUR
Estimations
24 - 36 EUR
100 - 150 PLN
Grade
PCGS MS66
Hammer price
16 EUR
Overbid
168%
Views: 10 | Favourites: 3
Auction

Stary Sklep

Aukcja 1
Date
20 October 2018
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
12.00%
Not less than 0 EUR for this lot
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
  1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
  2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
  3. Opłata aukcyjna wynosi 12% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
  4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 31 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
  5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
  6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
  7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
  8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
  9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
  10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
  11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
    Wpłaty złotówkowe
    Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229

  12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

     13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

    1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
    2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
    3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 18 zł i jest realizowany przez firmę kurierską DPD.
    4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

About the Auction

FAQ
About the Seller
Stary Sklep
Contact
Stary-Sklep Sylwester Kopyciński
room
Trzebuń 15
09-412 Proboszczewice
phone
+48 513 508 430
keyboard_arrow_up
+