435

Jan II Kazimierz, Talar 1649 GR, Gdańsk

NGC XF40
add Your note 

Lot description
Grade: NGC XF40
Estimations: 1 131 - 1 810 EUR | 5 000 - 8 000 PLN

Jan II Kazimierz, Talar 1649 GR, Gdańsk
Aw.:
Popiersie Jana Kazimierza w koronie i zbroi okrytej płaszczem, z widocznym szerokim naramiennikiem. Kołnierz koszuli wyłożony, szeroki, ozdobiony koronkami. Na piersi łańcuch Orderu Złotego Runa.                                                                                                                      
W otoku: IOAN CASIM D G REX POL ET SUEC M D L RUS PR
Rw.:
Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę z herbem Gdańska. Nad tarczą wieniec laurowy z dwoma liśćmi palmowymi. W wieńcu czterolistna gałązka. Pod łapami lwów inicjały G-R Pod tarczą wydłużony kartusz z pojedynczej taśmy z datą 1649                                 
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS
Popiersie Typ III w koronie z siatką okrywającą czepiec i w zbroi dekorowanej motywami roślinnymi.
Odmiana z pojedynczymi ogonami lwów i czterolistną gałązką w wieńcu.

Stan zachowania: NGC XF40
Bardzo ładnie wybity i zachowany egzemplarz. Patyna. Moneta w slabie NGC.

Polecamy.

Literatura: Dutkowski Talary Jana Kazimierza G.39. (R4), Kopicki 7641 (R2), CNG 300.Ic

Auction
Aukcja 4
gavel
Date
13 February 2021
date_range
Start price
566 EUR
Estimations
1 131 - 1 810 EUR
5 000 - 8 000 PLN
Grade
NGC XF40
Hammer price
2 133 EUR
Overbid
377%
Views: 256 | Favourites: 14
Auction

Stary Sklep

Aukcja 4
Date
13 February 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
15.00%
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności do 12.03.2021. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
 9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
  Wpłaty złotówkowe:
  Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229  SWIFT: ALBPPLPW                                                                                                            
                          Wpłaty w euro:                                                                                                                                                                                                                                   Alior Bank: PL 25 2490 0005 0000 4600 2418 0039  SWIFT: ALBPPLPW
                                                                                                                                               
 12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

    13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 18 złotych i jest realizowany przez firmę kurierską DPD, możliwość dodatkowej opcji ,,doręczenie do rąk własnych'', płatne dodatkowo 18 złotych
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Stary Sklep
Contact
Stary-Sklep Sylwester Kopyciński
room
Trzebuń 15
09-412 Proboszczewice
phone
+48 513 508 430
keyboard_arrow_up
add