424

KOMPLET 18 szt. Króli III RP 17x NGC PF70, 1x NGC PF69

NGC PF70 MAX
add Your note 
Lot description
Grade: NGC PF70
Estimations: 9 592 - 14 388 EUR | 40 000 - 60 000 PLN
KOMPLET 18 sztuk Króli III RP 17x NGC PF70, 1x NGC PF69.
100 zł Stefan Batory 1997 NGC PF70
100 zł Zygmunt III Waza 1998 NGC PF70
100 zł Władysław IV Waza 1999 NGC PF70
100 zł Zygmunt II August 1999 NGC PF70
100 zł Jadwiga 2000 NGC PF69
100 zł Jan II Kazimierz 2000 NGC PF70
100 zł Bolesław Krzywousty 2001 NGC PF70
100 zł Jan III Sobieski 2001 NGC PF69
100 zł Władysław Łokietek 2001 NGC PF70
100 zł Kazimierz Wielki 2002 NGC PF70
100 zł Władysław Jagiełło 2002 NGC PF70
100 zł Władysław Warneńczyk 2003 NGC PF70
100 zł Kazimierz Jagiellończyk 2003 NGC PF70
100 zł Zygmunt Stary 2004 NGC PF70
100 zł Przemysł II 2004 NGC PF70
100 zł Stanisław Poniatowski 2005 NGC PF70
100 zł August II Mocny 2005 NGC PF70
100 zł Stanisław Leszczyński 2003 NGC PF70
Auction
Aukcja 1
gavel
Date
20 October 2018
date_range
Start price
4 796 EUR
Estimations
9 592 - 14 388 EUR
40 000 - 60 000 PLN
Grade
NGC PF70 MAX
Hammer price
9 400 EUR
Overbid
196%
Views: 504 | Favourites: 2
Auction

Stary Sklep

Aukcja 1
Date
20 October 2018
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
12.00%
Not less than 0 EUR for this lot
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 12% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 31 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
 9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
  Wpłaty złotówkowe
  Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229

 12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

     13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 18 zł i jest realizowany przez firmę kurierską DPD.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

About the Auction

FAQ
About the Seller
Stary Sklep
Contact
Stary-Sklep Sylwester Kopyciński
room
Trzebuń 15
09-412 Proboszczewice
phone
+48 513 508 430
keyboard_arrow_up
+