58

Pieniądze Polski Odrodzonej 1938 – Biblia dla kolekcjonerów II RP

add Your note 

Lot description
Estimations: 339 - 679 EUR | 1 500 - 3 000 PLN

Pieniądze Polski Odrodzonej 1938

Wydany na podstawie niepublikowanego manuskryptu autorstwa J. Guthkego przedwojenny podręcznik numizmatyczny obejmujący monety obiegowe, pamiątkowe oraz próbne. Powstał przy współpracy Konrada Berezowskiego – Wiceprezesa Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie, Władysława Terleckiego – kustosza Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Polskiej, Wydawnictwa „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych” oraz Mennicy Państwowej. Ponad 400 stronicową monografię autor tworzył na emigracji w mandżurskim Harbinie, uświetnić miała jubileusz dwudziestolecia odrodzenia Polski.

Katalog zawiera opisy monet wraz ze zdjęciami, rodzajem metalu, wagą, wymiarami oraz przedstawia ich autorów. Emisje z poszczególnych roczników ukazane są na zbiorczych tablicach.

Elementem katalogu są liczne komunikaty Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Państwowej: Monety złote, Projekt wybicia 10-ciozłotówki na jubileusz odsieczy wiedeńskiej, 10-cio złotowe klipy z pop. Sobieskiego i Traugutta, Pamiątkowa klipa z pop. Marszałka Piłsudskiego, Monety wycofane z obiegu, Wyczerpane monety próbne i pamiątkowe M.P., Monety pamiątkowe, bite stemplem polerowanym, Nowy wzór monet, Klipy srebrne, stempla Mennicy Państwowej, Wyczerpane monety próbne.

Praca zawiera także szereg tematycznych artykułów oraz dokumentów źródłowych, między innymi: Sprawozdanie z organizacji i działalności Mennicy Państwowej w latach 1924-1926, Sprawozdanie z organizacji i działalności Mennicy Państwowej w latach 1927-1930, Sprawozdanie z organizacji i działalności Mennicy Państwowej w latach 1930-34, sprawozdanie z działalności Muzeum Numizmatycznego, tablice określające liczby i wartości monet wybitych w Mennicy Państwowej, w mennicach zagranicznych oraz wycofanych z obiegu, ustawy oraz rozporządzenia dotyczące obiegu pieniężnego.

Książka wydana w kunsztownej twardej szyto-klejonej skórzanej oprawie z tłoczeniami oraz złoceniami.
Nieoceniona pod względem treści, unikalna pod względem formy. Dotychczas niedostępna na rynku publikacja. Biblia dla kolekcjonerów II RP.

Polecamy.

Stan zachowania: drukarski

Auction
Aukcja 4
gavel
Date
13 February 2021
date_range
Start price
181 EUR
Estimations
339 - 679 EUR
1 500 - 3 000 PLN
Hammer price
950 EUR
Overbid
525%
Views: 1412 | Favourites: 18
Auction

Stary Sklep

Aukcja 4
Date
13 February 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
15.00%
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności do 12.03.2021. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
 9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
  Wpłaty złotówkowe:
  Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229  SWIFT: ALBPPLPW                                                                                                            
                          Wpłaty w euro:                                                                                                                                                                                                                                   Alior Bank: PL 25 2490 0005 0000 4600 2418 0039  SWIFT: ALBPPLPW
                                                                                                                                               
 12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

    13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 18 złotych i jest realizowany przez firmę kurierską DPD, możliwość dodatkowej opcji ,,doręczenie do rąk własnych'', płatne dodatkowo 18 złotych
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Stary Sklep
Contact
Stary-Sklep Sylwester Kopyciński
room
Trzebuń 15
09-412 Proboszczewice
phone
+48 513 508 430
keyboard_arrow_up
add