876

Królestwo Kongresowe, Aleksander I, 50 złotych 1818 IB, Warszawa

XF+/AU
add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

Išsaugojimo būsena: XF+/AU
Sąmatos: 2 667 - 4 444 EUR | 12 000 - 20 000 PLN

Królestwo Kongresowe, Aleksander I, 50 złotych 1818 IB, Warszawa
Aw.: Głowa cara w prawo. W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KROL POLSKI
Rw.: Ukoronowany dwugłowy orzeł rosyjski z tarczą z orłem polskim na tle gronostajowego płaszcza. W szponach orła jabłko królewskie oraz berło i miecz. U dołu inicjały I-B (Jakuba Benicke – zarządcy mennicy warszawskiej). W otoku: 26 Z GRZ CZ KOL 18 – 18 50 ZŁOT POLSK

Stan zachowania: 2+/1-
Pięknie wybity i zachowany egzemplarz. Piękny relief. Bardzo dobry detal. W takim stanie zachowania moneta rzadka i trudna do zdobycia na rynku kolekcjonerskim. 
Egzemplarz dla wymagających kolekcjonerów.

Polecamy

Metal: złoto
Waga: 9.82 g

Literatura: Kopicki 2736 (R2), Bitkin 805 (R), Plage 2, Friedberg 105, Berezowski 80zł


Aukcionas
Aukcja 5 (9-10 października)
gavel
Data
09 Spalis 2021
date_range
Pradinė kaina
1 778 EUR
Sąmatos
2 667 - 4 444 EUR
12 000 - 20 000 PLN
Išsaugojimo būsena
XF+/AU
Pardavimo kaina
5 622 EUR
Viršijimas
316%
Rodyta: 1078 | Mėgstami: 15
Aukcionas

Stary Sklep

Aukcja 5 (9-10 października)
Data
09 Spalis 2021
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
15.00%
Viršijimai
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Reglamentas
 1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności do 31.10.2021. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
 9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
  Wpłaty złotówkowe:
  Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229  SWIFT: ALBPPLPW                                                                                                            
                          Wpłaty w euro:                                                                                                                                                                                                                                                              Alior Bank: PL 25 2490 0005 0000 4600 2418 0039  SWIFT: ALBPPLPW
                                                                                                                                               
 12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

    13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 18 złotych i jest realizowany przez firmę kurierską DPD, możliwość dodatkowej opcji ,,doręczenie do rąk własnych'', płatne dodatkowo 18 złotych
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
Stary Sklep
Kontaktas
Stary-Sklep Sylwester Kopyciński
room
Trzebuń 15
09-412 Proboszczewice
phone
+48 513 508 430
keyboard_arrow_up
+